Jakość

Od początku działalności Odlewni MJM priorytetem jest jakość i terminowość produkcji. Podejmowane działania mają zapewni klientom towar wysokiej jakości. Dbamy o bezpieczne i komfortowe warunki pracy. Naszą misją jest realizacja działań minimalizujących wpływ na środowisko naturalne.

Cele osiągamy przez:
• ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością,
• ścisłą współpracę z naszymi Klientami nad poprawą warunków technicznych, ekonomicznych i jakości produkowanych przez nas odlewów,
• własny rozwój poprzez szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne tak, by w pełni wykorzystać możliwości, jakie otwiera przed nami nowa technologia,
• stałe doskonalenie obsługi Klienta,
• przestrzeganie prawa pracy, BHP i ochrony środowiska
• minimalizację emisji i odpadów oraz racjonalizację zużycia materiałów wykorzystywanych do procesów produkcyjnych,

System Zarządzania Jakością jest zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015, został wdrożonyw celu sprostania ciągle zmieniającym się wymaganiom rynku. Skuteczne zarządzanie jakością pozwala czerpać satysfakcję z sukcesów naszych Klientów i własnych.